наръчник


Изисквания за етикетиране на храните

Има задължителна информация за храните, която се поставя директно на опаковката или на етикета, прикачен към нея. Свалете си нашите наръчници, за да научите какви […]


Европейско ръководство за занаятчийско сирене и млечни продукти излезе и на български език

Европейската комисия публикува на сайта си официалния превод на 21 езика, включително и на български, на Европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на […]


Изисквания към изграждането и устройството на помещенията и технологичното оборудване

Този кратък наръчник може да използвате при стартиране на вашия микро бизнес. Целта му е да даде основна информация при избора на помещение и оборудване […]


Кратък наръчник за организиране на фермерски пазари

Среща с ръцете, от чиито труд са дошли доматите, пащърнака, ябълките – всички продукти на трапезата ти. Ръцете, които са направили сиренето, грижили са се […]


Кратък пътеводител за регистрация на хранителен обект

  1. Намери обект с подходящо предназначение и статут. 2. Попитай в Общината за статута на помещението. Поискай от собственика Удостоверение за въвеждане в експоатация […]

Кратък пътеводител за регистрация на хранителен обект