Насоки за проследяемост и изтегляне на храни

В търговския обект се приемат храни със запазени опаковки, етикети и маркировка и се съхранява информация за доставчика, с цел обратна връзка при необходимост. Съхранява се пълна документация за идентифициране на всеки продукт – правилно Прочетете повече…

Насоки за документацията в хранителния обект

Производителите и търговците на храни трябва да водят документация за извършената дейност за осигуряване безопасността на храните. Документацията е съществена и неразделна част от Пререквизните програми за добри производствени и хигиенни практики. Доброто оформление и Прочетете повече…

Насоки за обучение на персонала

Наръчникът дава насоки за обучение на персонала в хранителния обект. Персоналът от обекта за хранене се обучава за придобиване на необходимите знания и умения по отношение на изискванията за хигиена и търговия. Персоналът на обекта трябва Прочетете повече…

Насоки за борба с вредителите

Тази програма се отнася до воденето на ефикасен контрол на вредителите – гризачи, насекоми и микроорганизми. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни – котки, кучета и птици (гълъби, врабчета и др.), а други Прочетете повече…

Наръчник за лична хигиена на персонала

Насоките в този наръчник ще ви помогнат да си изработите програма с правила на поведение, вътрешен ред и хигиена на персонала. Добрата лична хигиена на работещите с храни е критична предпазна мярка срещу възникването на хранителни заболявания Прочетете повече…