Мрежа


Мрежа

Бизнес мрежата на LocalFood.bg е безплатен инструмент, създаден специално за микро производителите на фермерски и занаятчийски храни, с цел да се свързват помежду си, да обменят информация, да се сдружават и да се развиват устойчиво.