Публикации


Годжи бери в Говежда

За поредна година община Враца организира традиционния есенен панаир, на който се показват само български стоки. Аз бях тръгнал на лов за нови контакти с производители на храни и напитки, но като цяло изложението се доминираше от традиционни занаяти. Вече бях писал за шипковите мармалади от Паволче и се зарадвах, […]


Как кооперативът FairShare печели от готварски книги и здравни застраховки

Осем души, които се интересуват от създаването на жива мрежа за местни храни в района на Медисън, Уисконсин, се срещат в края на 1992 г., за да обсъдят идеята за подкрепяно от общността земеделие. По това време в групата им, наречена Madison Eaters Revolutonary Front, не членуват фермери. “Така се […]


Насоки за проследяемост и изтегляне на храни

В търговския обект се приемат храни със запазени опаковки, етикети и маркировка и се съхранява информация за доставчика, с цел обратна връзка при необходимост. Съхранява се пълна документация за идентифициране на всеки продукт – правилно етикетиране на всяка партида. Съхраняват се постъпили жалби и оплаквания от потребителите и документиране на […]


Насоки за документацията в хранителния обект

Производителите и търговците на храни трябва да водят документация за извършената дейност за осигуряване безопасността на храните. Документацията е съществена и неразделна част от Пререквизните програми за добри производствени и хигиенни практики. Доброто оформление и прилагане на документацията точно показва по какъв начин се обменя информацията и се решават възникналите […]


Как кооперативът на сестрите Сара, Джейми и Линди възпита вкус към местната храна

Най-големият кооператив в Сейнт Луис, щата Мисури, стартира през 2008 г. със 170 абонати, които само за пет години се удвояват. Днес те предлагат много продукти с добавена стойност, меса от различни местни ферми, пресни макаронени изделия, храни без глутен и ГМО. През 2007 г. родените в Сейнт Луис сестри […]


Насоки за обучение на персонала

Наръчникът дава насоки за обучение на персонала в хранителния обект. Персоналът от обекта за хранене се обучава за придобиване на необходимите знания и умения по отношение на изискванията за хигиена и търговия. Персоналът на обекта трябва да притежава необходимите технически знания, да познава програмите и инструкциите, да е обучен за обща […]


Фермата на Дейв Дюмареск храни хора с ниски доходи

  Фермата на земеделския производител Дейв в Масачузетс работи по програма за солидарно земеделие сред хора с ниски доходи. Тя е част от Североизточния алианс за биологично земеделие, който комбинира заинтересованите страни от секторите жилищно настаняване, обществено здраве и устойчиво селско стопанство. Фермерът Дейв Дюмареск се стреми да отговори на […]


Насоки за борба с вредителите

Тази програма се отнася до воденето на ефикасен контрол на вредителите – гризачи, насекоми и микроорганизми. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни – котки, кучета и птици (гълъби, врабчета и др.), а други изключват микроорганизмите от категорията „вредители”. Дейностите, насочени срещу вредителите се определят от епидемиолозите като дейности […]


Наръчник за лична хигиена на персонала

Насоките в този наръчник ще ви помогнат да си изработите програма с правила на поведение, вътрешен ред и хигиена на персонала. Добрата лична хигиена на работещите с храни е критична предпазна мярка срещу възникването на хранителни заболявания у потребителите. Поради тази причина, служителите на обекта трябва да спазват правилата за лична хигиена, […]


Наръчник за санитарно-хигиенно поддържане на обекта

Този наръчник ще ви помогне да планирате програма за санитарно-хигиенно поддържане на вашия малък обект. Целта на програмата е недопускане на замърсяване на храните в обекта. 1. В обекта се поддържа строг санитарен режим. 2. Отговорникът или упълномощено от него лице трябва да почиства, мие помещенията и съоръженията. В процеса на […]