Фермата на Дейв Дюмареск храни хора с ниски доходи

  Фермата на земеделския производител Дейв в Масачузетс работи по програма за солидарно земеделие сред хора с ниски доходи. Тя е част от Североизточния алианс за биологично земеделие, който комбинира заинтересованите страни от секторите жилищно Прочетете повече…

Насоки за борба с вредителите

Тази програма се отнася до воденето на ефикасен контрол на вредителите – гризачи, насекоми и микроорганизми. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни – котки, кучета и птици (гълъби, врабчета и др.), а други Прочетете повече…

Наръчник за лична хигиена на персонала

Насоките в този наръчник ще ви помогнат да си изработите програма с правила на поведение, вътрешен ред и хигиена на персонала. Добрата лична хигиена на работещите с храни е критична предпазна мярка срещу възникването на хранителни заболявания Прочетете повече…

Наръчник за санитарно-хигиенно поддържане на обекта

Този наръчник ще ви помогне да планирате програма за санитарно-хигиенно поддържане на вашия малък обект. Целта на програмата е недопускане на замърсяване на храните в обекта. 1. В обекта се поддържа строг санитарен режим. 2. Отговорникът Прочетете повече…

Диво пиво по софийски

Александър Герджев е собственик на езиково училище в центъра на София. В него се обучават чужденци на български език. Но аз се срещам с него заради хобито му. Той произвежда занаятчийска бира. Говорим си в Прочетете повече…