Гергана Кабаиванова


“Домашно”, “традиционно” и други примамки за качество на храните

“Приемате ли понятието “домашно”, поднесено като храна в заведение или опакован продукт в магазин и какво всъщност очаквате от такъв продукт?” Зададох този въпрос преди няколко дена […]