HACCP обучения


Онлайн обучения по управление на безопасността на храните

ЦПО: ЦПО Рубиес
Тема: HACCP обучение за произвоители на занаятчийски храни
Продължителност: около 2 дни
Сертификат: удостоверение за професионална квалификацияЦена: 140 лв 
ЦПО: ВУАРР – Пловдив

Тема: HACCP обучение за земеделски производители
Продължителност: 30 часа
Форма на обучение: онлайн
Сертификат: удостоверение за професионална квалификация

Цена: 120 лв

За да заявите обучението и да получите регистрационните документи, пишете ни на office@localfood.bg

Ако започвате свой малък бизнес за приготвяне и преработка на храни, трябва да си направите План за управление на безопасността на храните, базиран на принципите за Анализ на риска и Контрол на критичните точки (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP). За да регистрирате хранителния си обект в регионалната дирекция на Агенцията по безопасност на храните, проверяващият инспектор ще иска да го види.

Освен това, според нашия Закон за храните (Чл. 23, ал.2), във всеки производствен обект трябва да работи лице, което е обучено за контрол на храните. Това може да бъде собственика, майстора или служител с висше, средно специално образование или курс в областта на хранителната промишленост.

LocalFood.bg ви препоръчва няколко избрани онлайн обучения за Управление на безопасността на храните.

Специално за микро бизнеси

Програмата на обученията е специално разработена за управление на малки обекти за производство и търговия на храни. Опростена е, за да можете след обучението да съставите сами своята технологична документация или HACCP план, ползвайки нашето безплатно онлайн приложение “Моят HACCP“.

Темите, които са включени са:

– Въведение в управлението на безопасността на храните

– Нормативна уредба в България и ЕС

– Принципи и приложение на системата HACCP

– Изготвяне на HACCP план

– Управление на система за безопасност на храните

Можете сами!

Вашият план е индивидуален и касае конкретно вашето производство, за да осигури безопасността на храните от биологични, химически и физически опасности. Не е сложно, можете да го направите сами, като за целта е нужно:

  • Да познавате добре своето производство и продукти, за да можете да идентифицирате опасностите, които трябва да се избягват, да бъдат отстранени или намалени;
  • Да идентифицирате критичните контролни точки в процеса на вашето производство и да определите границите им, за да можете да ги следите;
  • Да имате план за коригиращи действия, ако все пак възникнат проблеми;
  • Да водите отчетност