ЕКСПЕРТИ


Експерти по контрол на храните и технолози

Рубиком
Консултации, разработване и поддръжка на документация за хранителната промишленост
www.hvpdocs.com  |  www.rubies-bg.eu  |  www.etiketirane.com
e-mail: office@hvpdocs.com
Валя Бойчева

Консултации, разработване и поддръжка на документация за хранителната промишленост
e-mail: valya.konsult@gmail.com
T: 0988 357 062

Експерти по европейски програми

д-р Екатерина Арабска
Подготовка и управление на проекти.
Асистент във ВУАРР – Пловдив
e-mail: katya.arabska@gmail.com

Експерти по биоземеделие

доц. Димитър Якимов
Експерт по биосертификация.
Доцент във ВУАРР – Велико Търново
e-mail: dimit.yakimov@gmail.com
Зелена Земя Консултинг ЕООД
Мисията на Зелена Земя Консултинг ЕООД е да работи за развитието и промотирането на биологичното земеделие, опазването на околната среда, устойчивото развитие и превръщането на България в лидер в тези отрасли на Балканите.
адрес: София, ул. Св. Седмичисленици 6
greenearth.consulting/
T: 0878 723 688
e-mail: office@greenearth.consulting